HWW zorg - Haagse Wijk- en Woonzorg, Verpleeghuis Houtwijk - Den Haag (2024)

HWW zorg - Haagse Wijk- en Woonzorg, Verpleeghuis Houtwijk - Den Haag (1)

Verpleeghuiszorg

7

.4

uit 38 waarderingen

maandag

7:00 - 19:30

dinsdag

7:00 - 19:30

woensdag

7:00 - 19:30

donderdag

7:00 - 19:30

vrijdag

7:00 - 19:30

zaterdag

7:00 - 19:30

zondag

7:00 - 19:30

 • Overzicht
 • Waarderingen
 • Faciliteiten
 • Over HWW zorg - Haagse Wijk- en Woonzorg, Verpleeghuis Houtwijk

  Verpleeghuis Houtwijk is gelegenop de grens vanLoosduinen en Escamp, middenin de gelijknamigerustige en groene Haagse wijk Houtwijk. Het is een uitnodigend, vriendelijk en open huis met een prachtig onderhouden en ruime tuin. In verpleeghuis Houtwijk verlenen wij zorg, begeleiding, behandeling en verpleging aan mensen die hier voor langere tijd wonen. Heeft u tijdelijk behoefte aan zorg en hulp, bijvoorbeeld omdat u even moet herstellen na een medische situatie? Ook dat is bij ons mogelijk!

  Kort verblijf in verpleeghuis Houtwijk

  U kunt bij ons op diverse manieren kort verblijven. De eerste vorm hiervan is Eerstelijnsverblijf (ELV), een kortdurend verblijf in een zorginstelling. U kunt gebruikmaken vanELV als u tijdelijk om een medische reden niet thuis kunt wonen.Bijvoorbeeld nadat u in het ziekenhuis lag. Uw huisarts of behandelend arts schat in dat u op korte termijn zult herstellen. U krijgt dan een medische indicatie van uw huisarts. Het doel van het verblijf is dat u weer zelfstandig thuis kunt wonen. Tijdens de opname op afdeling Parelkunt u verschillende soorten zorg krijgen: verpleging, verzorging, geneeskundige- of paramedische zorg. Denk bij paramedische zorg aan bijvoorbeeld fysiotherapie.

  Daarnaast kunt u kort bij ons verblijven omdat mantelzorgers misschien een keertje op vakantie willen. Of ze kunnen om een andere reden een tijdje niet voor u zorgen. Ook dan is kort verblijf in verpleeghuis Houtwijk een optie.

  Verblijf voor langere tijd in Houtwijk

  Bewonersvan verpleeghuis Houtwijk wonen op een somatische afdeling (Robijn)als zij door een lichamelijke aandoening niet meer thuis kunnen wonen. Mensen die geestelijk achteruit zijn gegaan door dementie of andere psychogeriatrische problemen, wonen op afdelingen die speciaal voor hen zijn ingericht. Deze bieden hen een veilige, beschermde leefomgeving. Dit zijn de afdelingen Opaal, Smaragd, Diamant en Topaas.

  Behandeling en welzijn:

  Wanneer u in verpleeghuis Houtwijk komt wonen, geeft een multidisciplinair team u alle begeleiding en behandeling die u nodig heeft. In dit team zitten onder andere een specialist ouderengeneeskunde, psycholoog, fysiotherapeut, ergotherapeuten een diëtist. Bij het bieden van zorg luisteren we steeds naar uw wensen en die van uw familie. Onze geestelijk verzorgers en activiteitenbegeleiders staan desgewenst eveneens voor u klaar. De activiteitenbegeleiders organiseren regelmatig optredens, bingo en filmavonden en zorgen ervoor dat u aansluit bij een van de vele clubjes op basis van uw hobby’s en interesse. Houtwijk stimuleert oude en mooie herinneringen met het muziekproject I-remember binnen de dementiezorg.I-pods zijn geprogrammeerd met de favoriete muziek uit de tijdvan onze bewoners, dit levert prachtige resultaten op.

  Extra mogelijkheden

  Wijkbewoners kunnen een beroep doen op de fysiotherapeuten en ergotherapeuten van verpleeghuis Houtwijk. Ouderen die in Houtwijk of Loosduinen wonen, kunnen net als onze bewoners gebruikmaken van servicediensten als het restaurant, de kapsalon en de pedicure. In verpleeghuis Houtwijk zijn er naast een enthousiast team van medewerkers ook veel betrokken vrijwilligers actief. Zij dragen bij aan de gemoedelijke sfeer in het huis.

  Iedereen welkom

  Voor ons zijn de kwaliteit van leven en de zorg die onze cliënten nodig hebben, het uitgangspunt in ons werk. Daarom komen we altijd graag aan uw wensen en behoeften tegemoet. Wij doen ons uiterste best om uw privacy te beschermen en gaan respectvol met u om. Dat respect verwachten wij ook van onze bewoners, patiënten en bezoekers. Wij vinden het belangrijk dat onze klanten zich gewaardeerd voelen. In Houtwijk is iedereen welkom!

  Waarderingen historie

  2022

  7.2

  31 waarderingen

  2021

  9.2

  1 waardering

  2020

  9.7

  3 waarderingen

  2019

  6.7

  5 waarderingen

  2018

  5.8

  5 waarderingen

  2017

  7.7

  15 waarderingen

  2016

  7.9

  7 waarderingen

  2015

  8.0

  16 waarderingen

  2011

  2.0

  2 waarderingen

  2010

  6.0

  42 waarderingen

  Toelichting

  Dit is het gemiddelde cijfer per jaar, en het totaal aantal waarderingen dat deze zorgaanbieder kreeg. Indien er een jaar ontbreekt, dan zijn er in dat jaar geen waarderingen geplaatst.

  Recente waarderingen

  29 november 2023 - Geplaatst door de redactie

  Mijn tante is eind december 2022 met crisesopnamen in het verpleeghuis Houtwijk te DenHaag opgenomen! Vanaf het begin was de communicatie met de verzorging en de verpleegkundig specialist bijzonder...

  8.7

  Lees meer

  22 oktober 2023 - Geplaatst door de redactie

  Mijn moeder heeft 18.10.2023 een nieuwe pacemaker gekregen. Vrijdagochtend 20.10.2023 was zij nog steeds niet gewassen en geen schone kleding aan. ( afspraak is dat zij dagelijks schone kleding en...

  Reactie van/namens HWW zorg - Haagse Wijk- en Woonzorg, Verpleeghuis Houtwijk - Den Haag

  Wat jammer dat de zorg niet naar wens is verlopen. Graag komen wij met u in contact zodat u uw zorgen kunt uiten en wij de...

  2.7

  Lees meer

  7 augustus 2023 - Geplaatst door de redactie

  Mijn moeder is eind mei opgenomen vanuit een crisisopname. Zij had 24 uurs verzorging nodig vanwege dementie en kan niet meer goed voor zichzelf zorgen. Toen mijn moeder werd binnengebracht kon zij...

  8.5

  Lees meer

  Bekijk alle waarderingen

  Meer over

  Alle verpleeghuizen en verzorgingshuizen in Den Haag Alle verpleeghuizen en verzorgingshuizen Alle zorgaanbieders in Den Haag

  HWW zorg - Haagse Wijk- en Woonzorg, Verpleeghuis Houtwijk - Den Haag (2024)
  Top Articles
  Latest Posts
  Article information

  Author: Laurine Ryan

  Last Updated:

  Views: 5857

  Rating: 4.7 / 5 (77 voted)

  Reviews: 92% of readers found this page helpful

  Author information

  Name: Laurine Ryan

  Birthday: 1994-12-23

  Address: Suite 751 871 Lissette Throughway, West Kittie, NH 41603

  Phone: +2366831109631

  Job: Sales Producer

  Hobby: Creative writing, Motor sports, Do it yourself, Skateboarding, Coffee roasting, Calligraphy, Stand-up comedy

  Introduction: My name is Laurine Ryan, I am a adorable, fair, graceful, spotless, gorgeous, homely, cooperative person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.